مطالب علمی فضایی
طلا از اعماق فضا
تمدن های هوشمند فضایی
فضانوردان باستانی
تسخیر دیگر سیارات
رايانه ها در علوم فضايي
چگونگی پیدایش سیارات
پيدايش قمر ماه
فضایی ها در تاریخ بشر
زباله‌هاي فضايي
تکنولوژی فضایی ها
 زندگی در دیگر سیارات
سياهچاله ها
شهاب سنگ چیست
 شهاب واره چيست
غبار فضايي
 اسرار قمر ماه
سوخت ها در فضا
فضا چیست
 سال نوری چيست
فروش مولتی اکانت
  نام اعداد خیلی بزرگ
 
بازی آنلاین فکری و فضایی

 

 
 
 
 
 


شهاب سنگ چیست
شهاب سنگ ها از سنگ و فلز تشکيل شده اند . اين شهاب سنگ ها با سرعتي حداقل کيلوتر در ثانيه به جو زمين وارد مي شوند که اين سرعت باعث سوختن و تشعشع حاصل از آن مي گردد .
هر ساله چندين هزار شهاب سنگ وارد جو زمين مي شود اما فقط تعداد بسيار کمي از آنها به سطح کره زمين اصابت مي کنند . بزرگترين شهاب سنگ شناخته شده از جنس آهن است و تن وزن دارد . اين شهاب سنگ احتمالا در دوران ماقبل تاريخ به منطقه اي از زمين که هم اکنون زاميبيا ناميده مي شود اصابت کرده است .

يافتن شهاب سنگ ها بسيار مشکل است . اخيرا دانشمندان تعدادي از آنها را در مناطق قطب جنوب و قطب شمال پيدا کرده اند . تعداد بسيار زيادي از اين شهاب سنگ ها با قدرت بسيار زيادي به سيارات يا اقماري که در آن ها جو يا اتمسفر وجود ندارد اصابت مي کنند .

دانشمندان تخمين مي زنند که روي سطح کره ماه بيش از سه مليون حفره وجود دارد که به دليل سقوط يا برخورد اين شهاب سنگ ها بوجود آمده است .قطر بعضي از آنها به يک متر يا بيشتر ميرسد . اما حفره ناشي از برخورد شهاب سنگ ها با سطح زمين به ندرت مشاهده مي شود زيرا جو زمين سرعت شهاب سنگ ها را گرفته و در همان جو آن ها را مي سوزاند .
-شهابسنگ جيست؟

شهابواره هايي که روي زمين فرود مي آيند، شهابسنگ ناميده مي شوند. حدود 300/3 شهابسنگ سالانه روي زمين فرود مي آيند که اکثرشان بيش از يک کيلوگرم وزن دارند. بيشتر شهابسنگها به اقيانوس مي افتند، اما هر سال حدود 6 شهابسنگ بعد از اين که محل سقوطشان مشاهده شد از روي زمين جمع آوري مي شوند. بعضي هايشان هم به طور تصادفي پيدا مي شوند. سه نوع عمده شهابسنگها عبارتند از سنگي (که عمدتا از سنگ تشکيل شده است). فلزي(عمدتا از فلز تشکيل شده). و سنگي فلزي (که از سنگ و آهن تشکيل شده است).

4- آيا شهابسنگها حامل حيات اند؟

زماني اين نظريه رواج داشت که شهابسنگها حامل تخمهاي زنده اند و بنابراين به انتشار زندگي در نقاط مختلف جهان کمک مي کنند امروز ديگر کارشناسان اين نظريه را قبول ندارند. با اين حال بعضي دانشمندان برانند که شهابسنگها ممکن است داراي نشانه غير زنده اي از موجود هاي زنده اي باشند که زماني در نقاط دور دست آن سوي زمين، زندگي مي کرده اند.

در شهابسنگها ترکيبهاي آلي با کربن دار اغلب به صورت مختلطهاي بسيار سازمان يافته اي که به ياخته ها شباهت دارند، پيدا شده است هر چند بعضي دانشمندان معتقدند که اين دليل محکمي مبني بر وجود حيات ديگري در جهان است، اما اين مختلطها را مي توان به وسيله فرضيه هاي ديگري نيز تبيين کرد. اين مختلطها ممکن است در طي مدتي طولاني در فضا، که معلوم شده است عناصر ترکيب دهنده اي چون کربن، هيدروژن، آزت و اکسيژن را دارا بوده است تشکيل شده باشد. ممکن است ارگانيسمهاي زميني آنها را آلوده کرده باشند. ممکن است اين آلوده کننده ها (مختلطهاي ياخته گونه) ضمن عبور شهابسنگ از جو ما و يا قرار گرفتن شهابسنگ در زمين وارد آن شده باشند.

5- گودالهاي شهابسنگي چگونه تشکيل ميشوند ؟

زمين در زمان حياتش توسط شهابسنگهاي بي شماري بمباران شده است. تناوب بمبارانها حدود 5/3 ميليارد سال پيش به اوج خود رسيد و گودالهايي در زمين بوجود آورد که اکنون در اثر فرسايش از بين رفته اند.
گودالهايي که بعدها تشکيل شده اند، باقي مانده و بيش از 150 گودال تا کنون شناسايي شده اند. تعدادي از اين گودالها، صدها ميليون سال پيش و تعدادي ديگر در قرن بيستم تشکيل شده اند.
آيا شهابسنگها حامل حيات اند؟

زماني اين نظريه رواج داشت که شهابسنگها حامل تخمهاي زنده اند و بنابراين به انتشار زندگي در نقاط مختلف جهان کمک مي کنند امروز ديگر کارشناسان اين نظريه را قبول ندارند. با اين حال بعضي دانشمندان برانند که شهابسنگها ممکن است داراي نشانه غير زنده اي از موجود هاي زنده اي باشند که زماني در نقاط دور دست آن سوي زمين، زندگي مي کرده اند.

در شهابسنگها ترکيبهاي آلي با کربن دار اغلب به صورت مختلطهاي بسيار سازمان يافته اي که به ياخته ها شباهت دارند، پيدا شده است هر چند بعضي دانشمندان معتقدند که اين دليل محکمي مبني بر وجود حيات ديگري در جهان است، اما اين مختلطها را مي توان به وسيله فرضيه هاي ديگري نيز تبيين کرد. اين مختلطها ممکن است در طي مدتي طولاني در فضا، که معلوم شده است عناصر ترکيب دهنده اي چون کربن، هيدروژن، آزت و اکسيژن را دارا بوده است تشکيل شده باشد. ممکن است ارگانيسمهاي زميني آنها را آلوده کرده باشند. ممکن است اين آلوده کننده ها (مختلطهاي ياخته گونه) ضمن عبور شهابسنگ از جو ما و يا قرار گرفتن شهابسنگ در زمين وارد آن شده باشند.

5- گودالهاي شهابسنگي چگونه تشکيل ميشوند ؟

زمين در زمان حياتش توسط شهابسنگهاي بي شماري بمباران شده است. تناوب بمبارانها حدود 5/3 ميليارد سال پيش به اوج خود رسيد و گودالهايي در زمين بوجود آورد که اکنون در اثر فرسايش از بين رفته اند.
گودالهايي که بعدها تشکيل شده اند، باقي مانده و بيش از 150 گودال تا کنون شناسايي شده اند. تعدادي از اين گودالها، صدها ميليون سال پيش و تعدادي ديگر در قرن بيستم تشکيل شده اند.

6- شهاب چيست؟

شهاب يا تير شهاب خطي از نور است که هنگام سوختن شهابواره در جو زمين ايجاد مي شود. در يکشب صاف و بدون مهتاب، حدود 10 شهاب در ساعت قابل رويت هستند. تعداد شهابهاي قابل مشاهده در حدود ساعت 4 بامداد به حداکثر مي رسد، زيرا بيننده در قسمتي از زمين قرار مي گيرد که مستقيما درجهت غبارهاي فضايي است.
بهترين زمان مشاهده شهابها هنگام رگبار شهابهاست که هنگام عبور زمين از يک جريان غباري بر جاي مانده از يک ستاره دنباله دار صورت مي گيرد.

7- آيا شهابسنگها اندازه هاي مختلف دارند؟ (توضيح دهيد)

بر طبق برآورده هاي اخير، هر روز 10،000 تن شهابسنگ به زمين مي رسد. بيشتر اين جرمها فوق العاده ريزند، به طوري که جو زمين به هنگام عبورشان هيچ گونه تاثير خاصي بر آنها نمي گذارند. اين ذرات احتمالاً دست نخورده به زمين مي رسند. حداکثر بعد آنها يک صدم سانتي متر است. با ماهواره هاي مخصوص مي توان اين ذرات را، به هنگام عبور از فضا، جمع آوري کرد. اين ذرات کوچک و تقريباً غير قابل ادراک را شهابسنگهاي کوچک يا شهابسنگهاي ريز مي نامند.

پس از آنها به شهابسنگهايي بر مي خوريم که حداکثر بعد آنها يک سانتي متر است. ذراتي که هنگام عبور از جو زمين، روشنايي ايجاد مي کنند، از همين نوع شهابسنگها هستند.

شهابسنگهاي بزرگتر به ندرت وارد جو زمين مي شوند، اما در صورت ورود به جو زمين، خطوط نوراني تري توليد مي کنند. همين طور که اثر هاي نوري چشمگير تر مي شوند، اثرهاي صوتي نيز رفته رفته به وقوع مي پيوندد. شهابسنگهاي به وزن 5/4 کيلوگرم يا بيشتر در ضمن عبور از جو، کاملاً از هم نمي پاشند و قطعه هاي کوجک ولي قابل شناخت آنها به سطح زمين مي رسند، اثر هاي نوري و صوتي اين قبيل شهابسنگها از توليد ترس خفيف همراه با از جا پريدن تا وحشت شديد متفاوتند.

گذار شهابسنگهاي بزرگ در زير خط پرواز آنها ممکن است يک آتشگوي فرا درخشان و موجهاي ضربه اي شديد به وجود آورد. ديده شده است که شهابسنگهاي برنده سريع السير، چون تبر شاخه هاي درختان را قطع مي کنند. شهابسنگها، سطحهاي سختي چون پشت بامها را بدون ايجاد ترک به وضوح سوراخ کرده اند و از لايه هاي يخ استخر ها و درياها و سقفهاي فلزي اتومبيل گذشته اند.

8- تعدادي از گودالهاي شهابسنگي و مکان آنها را نام ببريد؟

گودالهاي شهابسنگي در تمام قاره هاي زمين يافت مي شوندو تعدادي از اين گودالها عبارتند از :

گودال

مکان

قطر

بارينگر

آريزونا

2/1 کيلومتر(0.7 مايل)

نيوکبک

کانادا

4/3 کيلومتر(1/2 مايل)

چيکسولوب

مکزيک

180 کيلومتر(112 مايل)

ولف گريک

استراليا

0/88 کيلومتر(5/0 مايل)

ريس

آلمان

24 کيلومتر(15 مايل)

گاسر بلاف

استراليا

22 کيلومتر(7/13 مايل)

لونار

هند

8/1 کيلومتر (1/1 مايل)

باتلاق شور پرتوريا

آفريقاي جنوبي

1/1 کيلومتر(2/0 مايل)
 

 

 

براي ورود به محيط بازي آنلاین فضایی اينجا كليك كنيد

 

 

 

 

 

 

 

 

     
راهنمای بازی آنلاین
شروع بازي آنلاين
 دفاع از سياره
  مديريت چند سياره
  ساخت قمر ماه
مدیریت قمرها
 ساخت سیاره مستعمره
  نابود کردن اقمار
  افزایش سرعت بازی
  دزدان فضایی و دریایی
  همکاری گروهی
  حمله زمانی
سوالات متداول
در جستجوی هیولا
استفاده از رادار 
  کلید طلایی
  ارتش متحد فضایی
  ساختن طلا
  عدم هک اکانت امپراطوری
مولتی اکانت و خروج موقت
تغییر نام کاربری در اکانت
تغییر نام سیارات و اقمار
پیام عدم ساخت و ساز
  استخدام فرماندهان فضا
استفاده از دروازه جهش
حرف های بازیکنان
دفاع متحد و گروهی
  قوانین
 
 

Copyright (C) 2012-2013 lordha.COM All rights reserved
کلیه حقوق سایت لردها متعلق به تیم {لردها} می باشد . طبق قوانین کپی رایت هرگونه نسخه برداری و کپی از محتواي سایت ممنوع می باشد